Polityka prywatności

  1. Administracja i przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową stowarzyszenia (w skrócie Użytkownik) jest realizowana zgodnie z z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie: „RODO”.
  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem strony internetowej stowarzyszenia jest Stowarzyszenie Dokumentalistów „Droga”. 
  3. Dane osobowe Użytkowników zbierane przez administratora za pośrednictwem strony internetowej stowarzyszenia zbierane są w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu bieżącego informowania o oferowanych przez stowarzyszenie usługach. 
  4. Dane osobowe Użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usług opisanych w pkt. 3 niniejszego regulaminu oraz nie dłuższy niż 3 lata, chyba że Użytkownik wycofa swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tak jak to ujęto w pkt. 7 niniejszego regulaminu.
  5. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody przez niego udzielonej
  6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usuwania w dowolnym czasie.
  7. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym czasie. Do tego czasu jego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z polityką przetwarzania danych osobowych określoną w niniejszym regulaminie.
© 2018 Stowarzyszenie Dokumentalistów "Droga". Wszystkie prawa zastrzeżone.