PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Maciej Osiecki

Mocny, trafny dowcip to taki, po którym nie wiemy: śmiać się czy płakać?

Maciej Osiecki, wielbiciel i kolekcjoner takich dowcipów, jako fotograf z podobną
wnikliwością, od ćwierćwiecza z okładem, obserwuje i kamerą opisuje rzeczywistość,
jakby od niechcenia buduje obrazy trafne, niczym pointy z dowcipu...

© 2021 Stowarzyszenie Dokumentalistów "Droga". Wszystkie prawa zastrzeżone.