PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Piotr Sawicki

Wszystko co wydarzyło się na przestrzeni 40 lat mojej pracy z aparatem, jest zapisem losu człowieka. Zdarzenia w ten sposób zarejestrowane to dobre i złe chwile. Zmieniały się układy polityczne i społeczne. Kształtowało się nowe spojrzenie estetyczne. A wszystko to działo się pod pięknym niebem, pięknym niezależnie od tego, czy to co działo się na ziemi, było radosne czy smutne, dobre czy złe.

© 2021 Stowarzyszenie Dokumentalistów "Droga". Wszystkie prawa zastrzeżone.